Cursos

29 Abril 2019 master meeting | “Hall Escape” Master Your Game (Barcelona)
29 Abril 2019 evento | Programa 100 ¿Listo para Escapar? (Barcelona)
19-20 Marzo 2019 curso | 6a Edición Master Your Game (Barcelona)
26-27 Febrero 2019 curso | 5a Edición Master Your Game (Bilbao)
12-13 Febrero 2019 curso | 4a Edición Master Your Game (Valencia)

Entretenimiento